Vietnamita: Kinh Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu


Lạy Cha là nguồn mọi ơn gọi, Cha đã sai Con của Cha đến để đồng hành với chúng con, xin hãy soi sáng chúng con để chúng con có thể luôn gần gũi với những anh chị em di dân và chia sẻ với họ của ăn Lời Chúa và Thánh Thể. Lạy Cha, xin hãy ban cho chúng con lòng dũng cảm và sự kiên trì để nói lời “Xin Vâng” với kế hoạch của Cha, đi theo bước chân của con Cha qua gương mẫu của Chân Phước Gioan Baotixita Scalabrini.
 

Lạy Chúa Giêsu của người di dân, xin hãy tiếp tục kêu gọi những bạn trẻ biết nhạy cảm với những đau khổ và thử thách của những ai đang di tản, và nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, họ có thể tiếp tục kế hoạch yêu thương của Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần, trong Năm Thánh Ơn Gọi này, xin ban cho tất cả chúng con biết canh tân lòng nhiệt thành truyền giáo , để mỗi người qua việc khám phá sự hiện diện của Chúa Giê su trong thế giới, chúng con có thể nói “Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con.”

Amen

Tags